top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Stress stresshantering och inlärda beteenden

I dagens samhälle känner nog alla till begreppet stress. Men vad är det egentligen?

Vid en fara reagerar kroppen med en medfödd stressrespons - ”fight or flight” ( or play dead) -”slåss eller springa” och det är en mängd reaktioner som drar igång i kroppen i form av ökade stresshormoner ( adrenalin, noradrenalin och kortisol), ökad puls, avstängning av matsmältningen, ökat blodsocker, aktivering av musklerna mm

Denna respons sker för att vi ska ”överleva” och klara oss från faror och är en bra och nödvändig respons.

Problemet är bara att detta system-respons- även går igång vid psykisk stress, om någon irriterar oss och våra känslor drar igång mm. Kroppen och hjärnan kan inte avgöra skillnaden på orsakerna till upplevd fara-om den är ”faktisk” eller upplevd-utan reagerar likadant.

Även enbart en tanke något som varit hotfullt ger denna respons ( t ex en alarmsignal, en deadline, att hinna till ett möte eller en inre syn av någon som varit elak).

Det är oavsett orsak viktigt att denna stressrespons sker kortvarigt-så att kroppen sedan kan gå ner i varv och komma tillbaks till ”rest & digest”.

En mängd negativa effekter kan uppstå om stressen blir långvarig-allt ifrån ökade blodsockervärden med fettinlagring (viktuppgång), sömnsvårigheter, oro, irritabilitet, sötsug, sug efter salt och på sikt ”trötta binjurar” med ändrad dygnsvariation av cortisol som ger trötthet och utmattning. (Det finns ett separat blogginlägg om just detta om ”adrenalin fatigue”-utmattning).

Det gäller alltså att vara uppmärksam och ”bromsa i tid” och skapa bra vanor. Det finns massor (!) av saker man själv kan göra för att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila. Ofta nämns meditation, yoga, andningsövningar- men det går att göra andra saker såsom att minska tempot, skratta, ha kul, leka. Vid de senare bryter man naturligt stresspåslaget. Detta korta klipp av psykogen Niclas Alm’en om inlärt jäktbeteende tror jag kan vara en ögonöppnare för många.

Vissa hamnar i ett mönster att ”trigga sig själva” för att bli vakna/känna sig kompententa…men det kan vara lömskt på lång sikt och leda till många tråkiga hälsoproblem.


Commentaires


bottom of page