top of page
Image by Tetiana Padurets

Om Dr Cilla Wernekinck (tidigare Salamon)

Jag är specialistläkare (sedan 2000) inom Gynekologi och Obstetrik, vilket betyder Kvinnosjukdomar och Graviditet/Förlossning och är legitimerad läkare sedan 1994.

Jag har många års erfarenhet av att möta kvinnor i alla åldrar med många olika typer av symtom och frågor, samt besvär relaterade till underliv och hormoner.

Kvinnohälsa och mötet med varje enskild kvinna (och ibland hennes partner) är - och har alltid varit - viktigt för mig.

Att möta kvinnor i vardag, glädje och sorg och att kunna lyssna, undersöka, hjälpa och informera, och framför allt ha en kontinuerlig kontakt, är väsentligt för mig.

Detta med kontinuerlig kontakt gjorde att jag redan 2002 bestämde mig för att börja arbeta på en Gynekologisk mottagning istället för på sjukhus (och det har jag aldrig ångrat).

Tidigare har jag arbetat 10 år på UltraGyn Odenplan, och på senare år på UltraGyn Sophiahemmet och Kvinnokliniken i Solna/Sundbyberg.

2020-2021 arbetade jag som gynekolog och konsult på GynStockholm/Cevita Care, numera Considra, vid St Görans sjukhus (Stadshagsgården). 

Jag har i första hand ägnat mig åt patientarbete och strukturella frågor, och har inte en forskarkarriär "bakom mig".

Jag tar emot kvinnor i alla åldrar med alla typer av tillstånd som har med kvinnosjukdomar/hälsa inom gynekologsfären att göra.

Exempel på gynekologiska besvär och symtom är mensrubbningar, PCOS, blödningar, hormonella besvär, vulvabesvär, preventivmedelsfrågor, allmän fertilitetsrådgivning, underlivsbesvär/smärta/klåda, endometrios, klimakteriebesvär och PMS.

Jag har på senare tid alltmer hjälpt kvinnor med klimakteriebesvär, och har god kunskap och mycket erfarenhet inom detta område, vilket inkluderar olika behandlingsstrategier och jag förskriver sk bioidentiska preparat (östradiol och progesteron).​

Läs gärna mer under fliken Kontakt- direktlänk finns i slutet av denna sida och högst upp.

Jag har ett brett kontaktnät och samarbete med kollegor inom gynekologi och inom andra specialiteter.

På senare år (sedan 2018) har jag blivit alltmer intresserad av helhetstänkande och att se varje individ och hennes besvär och ge möjlighet till fullgod och optimerad hälsa. Detta har gjort att jag sökt mig till Funktionsmedicinen, som inte alls är ”alternativ”, tvärtom-man går djupet.

Man arbetar med sambanden mellan kost, hälsa, relationer, livshändelser och livsstil på individnivå.

Funktionsmedicin, heter på engelska Functional Medicine.

Inom detta fält har jag ett bra nätverk i Sverige och delvis internationellt.

Denna typ av konsultation får bekostas helt privat och denna typ av utredning och behandling erbjuder jag i mitt egna företag.

Jag har utbildning i funktionsmedicin från IFM och Kalish Institute i USA och har gått kurser även i Sverige. Jag håller mig löpande uppdaterad i fältet genom främst utbildningar, webinars mm i USA.

> Läs gärna mer om Funktionsmedicin

Om du vill söka mig privat kommer detta medföra en helprivat kostnad och jag kan då erbjuda gynekologisk medicinsk guidning om du har problem eller frågor och/eller funktionsmedicinsk utredning med skräddarsydd provtagning, som får bekostas privat.

Tidigare har jag varit styrelserepresentant i Svensk Förening för Gynekologi och Obstetrik,

och inom SFOG under flera år styrelsemedlem i Utbildningsnämnden.

Jag initierade och startade den sk ABC-kursen för gynekologer under utbildning.

Under flera år jag var styrelsemedlem i OGU-Obstetriker och Gynekologer under Utbildning. 

Flera år var jag medlem i Expertgruppen för Obstetrik och Gynekologi i Stockholm, där vi gemensamt utarbetade råd och riktlinjer kring behandling.

Jag. har varit sekreterare i ett Klimakterie nätverk för gynekologer som initierats av Dr Hilde Löfqvist.

Jag har många idéer och bred kunskap, som jag ser fram emot att kunna dela med mig av.

Utöver ovanstående vill jag gärna bredda mig i arbete och kompetens och är intresserad av utbildning (föreläser/undervisar gärna) och är engagerad i företag som arbetar inom Life Science, humanbiologi, hälsa och diagnostik. 

> Om du vill komma i kontakt med mig klicka här

Vid sidan av min läkargärning ägnar jag tid åt kreativt arbete, i första hand handarbete.

På mitt instagram @handmade_omnigyn finns ett axplock 

På min andra hemsida OmnigynHandmade > se denna sida går det att köpa mina egenproducerade varor och framöver även på Etsy under namnet Omnigyn

Jag är döpt till Cecilia Wernekinck, men har alltid kallats Cilla.

 ( Som gift hette jag Salamon)

(På alla kallelser och recept står det i dagläget Dr Cecilia Wernekinck Salamon eller Dr Cecilia Wernekinck).

IMG_4270_edited.jpg
bottom of page