top of page
Field Sunset

FAKTA

Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna sida utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information. I fall av akut sjukdom, uppsök alltid akut sjukvård eller ring 112.

Vidare är den information som tillhandahålls på denna webbplats ett urval av information och det finns en risk att innehållet inte är uttömmande eller konstant uppdaterat. Vi reserverar oss för eventuella faktafel och ansvarar inte för att information eventuellt kan ha uppdaterats med nya rön och andra eventuella brister hänförliga till informationen på webbsidan.

bottom of page