top of page
Image by Olivier Mary

KONTAKT

Du är välkommen att kontakta mig med det som är angeläget för Dig kring besvär, frågor, hormoner, kost, hälsa, mående och symtom.

Det kan vara frågor kring dina nuvarande besvär, gynekologisk behandling/ operation, symtom, få en "second opion" eller om du vill må bättre och/eller optimera din hälsa.

Ibland kan jag svara kort på frågor kostnadsfritt via kontaktformuläret, men har inte möjlighet att obetalt engagera mig i mer komplexa frågor som är tidskrävande.

Vid telefonsamtal kommer vi i förväg överens om debitering.

Det går att kontakta mig direkt via Kontaktformulär.

Givetvis är Du välkommen att kontakta mig även gällande annat än bokning av en medicinsk konsultation.

Läs gärna mer nedan kring bokning  och på vilket sätt jag arbetar;

Observera att jag kan inte säkert läser mail varje dag, så vid akuta besvär måste du kontakta adekvat vårdgivare (vid akuta besvär 112) och för övrigt 1177 för att få rätt rådgivning och rätt vårdnivå.

Praktiskt kring bokning:

För närvarande arbetar jag enbart per telefon och kan inte erbjuda fysiska tider för gynekologiska undersökningar.

Jag erbjuder ENDAST telefonkonsultation för närvarande

- i min egna verksamhet, privat bekostat.

Jag debiterar för faktiskt samtalstid i min egen verksamhet OmniGyn. 

 

Oftast behövs inte någon provtagning innan samtalet - om det finns behov av blodprover kan jag remittera för detta - eller ge förslag via telefon.

Gynekologisk undersökning kan behövas - men inte nödvändigtvis före ett telefonbesök.

Om du vill boka en tid meddela - mig gärna några tider som passar dig (annars kontakta de andra mottagningarna) - samt fyll i och maila mig frågeformuläret - så kontaktar jag dig så fort jag har möjlighet.

 

I min verksamhet OmniGyn erbjuds medicinsk rådgivning/konsultation och jag har möjlighet att förskriva recept, remittera för provtagning - alla vanligt förekommande blodprov och funktionsmedicinska utredningar ( privat bekostat) och remittering till andra kollegor, ytterligare undersökningar såsom t ex röntgenundersökningar t ex bentäthetsmätning mm ( privat bekostat ).

Bokar man en telefontid får man den tid man själv behöver, och jag har bred kunskap och erfarenhet inom alla fält av gynekologin och kunskap funktionsmedicinskt.

Det enda jag inte kan göra per telefon är en fysisk undersökning.

Min erfarenhet är dock att man kommer långt med ett samtal.

Ett annat alternativ - så klart (!) - är att du kan boka en tid på gynmottagning till någon av mina kollegor via 1177-på vanlig landstingstaxa.

Provtagning sker normalt enbart på indikation i vanlig vård.

Om du  har  gynekologiska symptom, frågor eller besvär som kräver undersökning rekommenderar jag att du bokar tid på valfri gynekologisk mottagning.

Kontaktuppgifter finner du till höger på denna sida.

 

För närvarande jag inte möjlighet att arbeta fysiskt med besök på gynmottagning.

Jag har successivt breddat mitt kontaktnät, även utanför den vanliga vården och erbjuder kunskapsutbyten/samarbeten med duktiga och intresserade personer inom t ex funktionsmedicin, akupunktur och kost/hälsa/fys. 

Jag vill vara tydlig med att jag arbetar enligt alla riktlinjer och rekommendationer inom Gynekologi och Obstetrik ( skolmedicinsk), men att jag även har kompetens inom funktionsmedicin.

Dessa områden kompletterar varandra och är överlappande. Skillnaden är att i funktionsmedicinen har man från början ett helikopterperspektiv och ser helheten

( systembiologi)  för att sedan gå ner på rotnivå och komma åt det som behöver stärkas och ändras för att kroppens system ska fungera optimalt. 

Jag arbetar alltså i nuläget i mitt egna bolag, normalt även på gynmottagnin.

Mer om det "praktiska":

Observera nedanstående...

Tyvärr kan jag inte svara på medicinska frågor via kontaktformuläret kring din pågående "behandling eller uppföljning" om du är patient på Cevita Care, OmniGyn eller på Integrativa Kliniken, eller om vi tidigare träffats på andra mottagningar där jag arbetat, utan det krävs en tidbokning på någon av mottagningarna.

Journalanteckningar från andra verksamheter har jag inte tillgång till.

Jag sköter tidsbokningen själv på OmniGyn, och tiderna bokas efter kontakt via kontaktformuläret.

Jag kan alltså tyvärr inte kan sköta ärenden kring läkemedel och andra ärenden som initierats via tidigare besök hos mig på någon av de mottagningarna jag arbetat på, eller på Cevita Care/Gyn Stockholm, via min hemsida/kontaktformulär bekostat av landstinget sk landstingstaxa - utan i dagläget i så fall privat bekostat. 

Om du behöver ovanstående hjälp kontakta respektive mottagning om du önskar uppföljning där.

Givetvis har jag tystnadsplikt och hanterar alla uppgifter och information och arbetar i enlighet med lagar, förordningar och GDPR.

Några prisuppgifter kommer inte läggas ut på hemsidan, men självklart ingår det att vara transparent med kostnader, innan vi börjar vårt samarbete.

Min utgångspunkt är att den som är patient/klient själv ska förstå och känna sig motiverad till det vi kommer överens om.

Jag har ett separat telefonnummer till mitt företag och föredrar att vi pratas vid,

snarare än mail/chatt på sikt, men första kontakten ser jag helst via mail och därför finns inte telefonnumret här.

I kontaktformuläret får du gärna ange ditt telefonnummer och förslag på tidpunkt ( datum och tid) då det passar bäst att jag kontaktar Dig.

På denna sida hittar du ett frågeformulär inför gynekolog besök ( nedanför bilden på mig ). Jag har själv utformat detta efter inspiration från diverse tidigare formulär.

Jag rekommenderar att du skriver ut detta och fyller i inför ett första besök och bifogar till kontaktformuläret.

Det är till stor hjälp att få en samlad bild av tidigare sjukhistoria, nuvarande besvär, sjukdomar i släkten mm.

Detta formulär får du gärna använda även om du planerar att träffa någon kollega.

Om du vill få en bra samlad bild av dina egna symtom, blödningar mm rekommenderar jag att använda/skapa en egen hälsodagbok och göra dagliga noteringar i denna.

Mer om funktionsmedicin

Om vi kommer överens om en Funktionsmedicinsk utredning kommer du få fylla i ett separat gediget frågeformulär som innefattar symtom, din historia och nuvarande livssituation mm, samt troligen en kostdagbok.

Dessa formulär har vi sedan som utgångspunkt vid vårt möte och lägger sedan upp en plan för utredning och “behandling” gemensamt. Det är viktigt att själv vara motiverad och beredd på eventuella kost och livsstilsförändringar för att kunna må bättre på sikt. Vid funktionsmedicinska interventioner krävs ett nära samarbete och tilltro. Det kan ofta ta 3-6 månader innan några förändringar känns i kropp och psyke. Om du behöver hjälp av andra erfarna personer kring kost, matplaner, träning mm har jag ett stort kontaktnät, om det behövs som komplement.

I princip alla tillstånd och symtom kan utredas och behandlas funktionsmedicinsk.

Vanliga tillstånd är mag-tarmbesvär, hormonell obalans, trötthet/utmattning, autoimmunitet och inflammatoriska tillstånd , stress, övervikt mm mm.

Som del av utredningen kan man analysera avföringsprov t ex finns ett som heter GI MAP (det kan påvisa om obalanser i mikrobiomet sk dysbios, parasiter, svamp, nedsatta enzymer från bukspottkörteln etc), göra sk DUTCH test som bl a ger en bild av steroidhormonerna och cortisol kurvan under ett dygn, DNA-test för att se den individuella genetiken gällande

t ex detox, sköldkörtel, methylering, nervsystem och histamin intolerans. Även mögel, kvicksilver/tungmetaller mm kan detekteras vid specialprovtagning. Det finns ett flertal bra lab utomlands om gör dessa analyser, men dessa får bekostas privat. 

Jag har ansluten till lab flera utomlands som erbjuder DNA-tester, hormonprofiler ( t ex olika DUTCH-tester), avföringstester, tester för olika födoämnesallergier mm mm.

Många tester tillhandahålls inte idag i Sverige och dessa kan ge information om tarmhälsa, hormonstatus, störd HPA-axel och genetiska system på individnivå;"SNIP-ar" på DNA:t påverkar t ex metylering, avgiftning, histaminkänslighet, östrogenmetabolism, neurotransmittorer mm., och vi är alla unika i hur DNA:t ser ut och hur detta kodar. ( Detta beskrivs i boken Genvägen-som finns länkad under boktips).

Jag nämner enbart kortfattat om vissa tester för att ge en bild här att det finns en stor och gedigen kunskap och erfarenhet av funktionsmedicin - främst i andra länder och vi är några få läkare i Sverige som vidareutbildar oss i detta fält . 

Du kan läsa mer under andra flikar, eller kontakta mig.

Ett flertal av de mest erfarna funktionsmedicinarna med olika bakgrund finns länkade under fliken "länkar och boktips"

Jag vill att du ska känna Dig fri att höra av Dig förutsättningslöst.

Jag ser fram emot att höra ifrån Dig !

Dr Cilla Wernekinck 

IMG_4270_edited.jpg
  1. Spara ner denna PDF lokalt på din dator på ett lämpligt ställe där du hittar dokumentet.

  2. Fyll i formuläret i datorn om möjligt, annars skriv ut detta och fyll i och fotografera/scanna.

  3. När vi kommit överens om ett besök bifoga formuläret som svar i tidigare mail.

Om du vill boka en läkartid för "vanlig” gynekologisk konsultation/undersökning, går att fritt kontakta mottagningar i Stockholm för de som bor i regionen.

Förslag på mottagningar är Considra (tidigare Gyndoktorerna, Läkarhuset Södermalm, Octavia) samt  UltraGyn och Capio Solna

KONTAKTFORMULÄR

När passar det att jag hör av mig?

Tack för ditt meddelande!

formular
bottom of page