top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Rikliga mensblödningar - Menorragi

Det är normalt att blöda mindre än 80 ml sammanlagt och ha en menscykel på 23-35 dagar och blöda 3-8 dagar.

10-20 % av alla kvinnor blöder rikligare än 80 ml och har då det som av läkare kallas menorragi.

1/3 av alla som har blodbrist-anemi har detta pga rikliga mensblödningar.

Det är ofta underdiagnosicerat - dvs upptäcks inte - då många tror det är normalt att blöda ( mycket)...

Blodet transporterar syre bundet till järn i de röda blodkropparna och vid lågt Hb ( och järn) minskar således denna förmåga.

Lågt järn och Hb ger ofta trötthet och minskad ork pga detta.

Det är som kvinna ofta svårt att via födan få i sig mycket järn- särskilt vid stora förluster av blod.

Vid menorragi förekommer ofta ”klumpar”- koagler.

Att koagulera är kroppens sätt att stoppa en blödning - och inget fel eller farligt.

Att blöda mycket ökar dock risken för anemi-”blodbrist”, vilket innebär lågt Hb (Hemoglobin) och lågt järn.


Som blodprov brukar man kontrollera Hb, S-järn och/eller S-Ferritin ( de 2 senare är korrelerade till kroppens järndepåer). Man kan ha normalt Hb men låga värden på de 2 andra-som då tyder på att det bara är en tidsfråga innan Hb också kommer sjunka.


Vid menorragi rekommmenderar jag boka till och göra en undersökning hos gynekolog!!!


Det finns en mängd orsaker till tillståndet.


Det viktigaste är, om allt är normalt gynekologiskt, att minska blödningarna och/eller öka järnintaget.


Oavsett orsaken till de rikliga blödningarna kan man som kvinna använda nedanstående:

Cyklo-F = Tranexamsyra ger minskad blödning inom ca 1 timme.

Dessa preparat finns att köpa receptfritt på alla apotek.

Det går att använda 1-3 tabletter varje gång 1-4 gånger/dygn under valfritt antal dagar

( max 12 tabletter/dygn).

Detta brukar vara väldigt effektivt och med få biverkningar.

Preparatet har funnits i mer än 30 år och räddat liv på kvinnor ( bl a i andra länder under förlossningar).

Det går även att få större förpackningar på recept.

En del gynekologer rekommenderar ett visst antal tabletter med ett visst intervall dagligen.

Tabletterna har effekt inom 1 timme, så jag brukar rekommendera att kvinnan själv styr doseringen. Det viktiga är dock att ta en dos - och vid behov öka denna och individuellt anpassa antalet tabletter/dag.

Det brukar behövas allt från 1-12 tabletter/dag.

Använd tabletter ALLA dagar du annars skulle blött rikligt!

Det viktiga är att hålla nere blödningarna!

För gärna en menskalender och notera när och hur mycket du blöder och vilka doser av ovanstående som är hjälpsamt.


Om du blöder så rikligt att ingenting hjälper bör du kontakta 1177 omedelbart!


Det finns en mängd orsaker till blödning, som kan behöva behandlas-så boka en tid hos gynekolog!


Om du har en tendens till att blöda mycket vid skador, lätt får näsblod, lätt får blåmärken mm - förutom rikliga mensblödningar - bör du också boka en tid till distriktsläkare för att utesluta blödningsjukdom/ökad blödningsbenägenhet.


Kontraindikation för tranexamsyra är kroppsegna tillstånd som ger ökad risk för blodpropp t ex koagulationssjukdom - APC-resistens mm, eller att själv ha haft en blodpropp tidigare.


Övriga effektiva behandlingar som är effektiva för att minska blödningsmängden som behöver ordinerats/ombesörjas av vårdgivare är t ex p-piller, hormonspiral ( Mirena är den mest effektiva), borttagande av ev livmoderpolyp, operation av livmoderslemhinnan sk TCER, behandling/operation av ev myom, operation med borttagande av livmodern

Comments


bottom of page