top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Psoriasis-funktionsmedicinskt sätt att läka (inifrån och ut)

Psoriasis är en autoimmun sjukdom som inte bara ger hudsymtom, utan kan även ge ledinflammation och smärtor.

I USA finns mycket erfarenhet av att behandla detta funktionsmedicinskt och huvudpunkterna är att det ofta förekommer en glutenkänslighet, svampöverväxt i tarmen och tungmetaller.

Det funktionsmedicinska sättet att ta sig an psoriasis är att hitta bakomliggande orsaker och adressera dessa t ex födoämnesintoleranser ( vilka man ofta inte känner till själv), utreda om det finns tungmetallförgiftning t ex kvicksilver i kroppen, utreda tarmen mm.

Ofta innebär behandlingen att äta antiinflammatorisk kost ( se tidigare Instagram klipp mm) t ex att pröva att utesluta gluten och mjölkprodukter, ha regelbundna vanor kring sömn och träning/rörelser mm.

Under länkar hittar du ett flertal kunniga funktionsmedicinare - i Sverige - och utomlands.

I Sverige har man inte alls detta synsätt och angreppssätt skolmedicinskt, utan behandlingen här är inriktad på att minska inflammationen med läkemedel och/eller salvor.

Lyssna gärna på denna informativa podcast från oktober 2020 då Dr Mark Hyman intervjuar Dr Todd LePine.

Comments


bottom of page