top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Funktionsmedicinska åtgärder vid högt blodtryck-Hypertoni


Normalt är att ha ett blodtryck som är ca 120/80 mmHg.

Det första/övre kallas för systoliskt tryck och ska efter 10 minuters vila vara 140 mmHg eller lägre.

Det andra/undre kallas för diastoliskt tryck och ska efter 10 minuter vila vara 90 mmHg, eller lägre.

Det oftast det undre trycket man brukar fokusera på och strävar efter ett undertryck som ligger under 90 mmHg, och definitivt under 100 mm Hg.

Definitionen för högt blodtryck - hypertoni - är ett tryck som är 140/90 eller mer ( antingen över - eller undertrycket - eller bägge).

Om blodtrycket ligger över något av värdena 140/90 ska värdet kontrolleras om.

Utredning och ev behandling görs i första hand hos distriktsköterska eller distriktsläkare på vårdcentralen. Man kan också enkelt köpa en egen manchett ( enklast att använda är de som sätts på handleden), och själv kontrollera värdena, och om det inte ligger bra kontakta Vårdcentralen.

Ofta känner individen inte av ett måttligt förhöjt blodtryck - men det finns risker med att ha ett förhöjt tryck, varför detta brukar behandlas med läkemedel, om inte andra åtgärder som viktnedgång, stressreduktion mm gett effekt.

Högt blodtryck kan förekomma som enda symtom, men kan också vara delsymtom vid vissa sjukdomar.

De som får förhöjt blodtryck tidigt i livet har ofta någon annan i släkten som har samma tillstånd.

Risken ökar för förhöjt blodtryck vid övervikt och metabola syndromet, men många är helt normalviktiga och tillsynes friska som "drabbas".

I Sverige ingår det i behandlingsrekommendationerna att göra kostförändringar i första hand vid övervikt - detta skiljer sig åt i den funktionsmedicinska behandlingen.

Läs mer i dokumentet nedan om du - eller någon i din närhet - har högt blodtryck.


IFM heter den stora organisationen i USA bedriver utbildning och utveckling inom funktionsmedicinen.


Nedan följer deras rekommenderationer/behandling vid högt blodtryck;

Functional Nutrition Evaluation_Blood Pr
.
Download • 488KB


1件のコメント


evelynnhjeannett
2022年2月02日

Högt blodtryck, även kallat hypertoni. Mans blodtryck förändras under dagen beroende på dina aktiviteter. Ju högre blodtrycksnivå du har, desto högre är risken för andra hälsoproblem. För att förhindra detta, se http://osaps.org/. Det finns utmärkta läkare som hjälper till med diagnos och behandling.

いいね!
bottom of page