top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

D-vitamin för immunsystemet och vid Covid

D-vitamin är väldigt viktigt inte bara för kroppens calciumomsättning, utan även för immunförsvaret - och då främst T-cellernas funktion.

D-vitamin är fettlösligt och finns naturligt i stor mängd i fisklever(olja) och lever från andra djur.

Hör mer om detta intressant område i denna pod från Ari Witten i USAComments


bottom of page