top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Utredning av trötthet

TRÖTTHET

Detta kan bero på mycket - för lite sömn, låga blodvärden pga rikliga blödningar, sköldkörtelrubbning, för hårt tempo med störd HPA-axel ( ”adrenal fatigue”), näringsbrister, inflammation i kroppen, infektioner, överträning mm mm

Det är viktigt att utreda, och ett första steg kan vara att kartlägga symtom, besvär och när och hur dessa började. Vidare gäller det att vara detektiv och leta efter orsaken/orsakerna.

Blodprovstagning brukar ingå i utredningen - se förslag på blodprover nedan.

Detta provbatteri är inte fullständigt-men flera av proverna brukar tas initialt ( t ex via Vårdcentralen).

Att vara trött ibland är normalt, särskilt efter ansträngning; men långvarig trötthet är oftast inte ett normaltillstånd!

Blodprover som brukar tas vid utredning av trötthet:

Blodstatus

Sköldkörtelvärden-T4, TSH ( ev TPO-AK, rT3 och T3)

B12 - S-kobolamin

D-vitamin - 25 -OH-D3

Vid rikliga menstruationer även S-järn eller S-Ferritin

Blodsocker - f-glukos, ev HbA1c

Snabbsänka - CRP, helst sk högsensitivt CRP

ev f-Insulin

ev levervärden

ev njurvärden

Vid mensrubbningar ev FSH, LH, prolaktin, östradiol och progesteron ( mensrubbningar i sig brukar inte ge trötthet).

Vid extrem trötthet ev DHEAS, S-testosteron, SHBG ( kan påverkas vid långvarig stress-påverkad HPA-axel)

Vid ledvärk mm ev reumatiska proverコメント


bottom of page