top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Svampinfektioner i underlivet

Det är vanligt att kvinnor drabbas av svampinfektioner i underlivet, de flesta råkar ut för detta någon gång under sitt liv.

Klassiska symtom besvär från vulva generellt och vid slidmynningen - sveda, sprickbildning, torrhetskänsla, smärta, svullnad, flytning som kan vara vit gryning ( keso)- ibland vattentunn eller tjock gul.

Besvären kan uppkomma efter en antibiotikakur, vid stress, nedsatt immunförsvar, premenstruellt, efter samlag, vid oupptäckt diabetes, högt sockerintag mm.

I första hand rekommenderas receptfria läkemedel vaginalt och oljeregim ( se separat inlägg). Om besvären inte går över inom 1 vecka är det en bra idé att kontakta en läkare/gynekolog.

Många andra symtom kan likna svamp och det är viktigt att få rätt diagnos och inte bara egenbehandla.

För vissa kvinnor recidiverar-dvs återkommer- svampbesvären tätt.

Skolmedicinskt i Sverige rekommenderas i så fall långtidsbehandling med svampläkemedel om en kvinna får 4 eller fler infektioner/år. Då behövs ett läkarbesök. Ofta är det bra att vid besöket ta en svampodling innan behandling, hos gynekologen ( helst utan att ha använt svampläkemedel i 3 veckor).

Nedan finns en kopierad presentation som vänder sig till läkare i första hand

Nedan återges även de medicinska rekommendationerna ( utgivet för läkare) i Sverige.


Många menar att utan livstilförändringar och rätt kost är det svårt att få svampen att läka ut helt enbart på läkemedel. Det finns skolmedicinskt inga riktlinjer kring detta i Sverige.

Nedanstående länk ger förslag på sätt att bli av med svampen helt. Detta inlägg är skrivet av ett företag som säljer kosttillskott-men det finns en gedigen referenslista.

Även nedanstående företag har liknande information på sin hemsida

I länken nedan beskriver samma företag vilka produkter som går att använda och hur detta görs för att bli fri svampen. Generellt rekommenerar jag inte att göra detta på egenhand, utan med vägledning av någon som är funktionsmedicinskt kunnig.

Många olika växtbaserade preparat används mycket utomlands, men det är viktigt att använda rätt dos, ändra kost och vara uppmärksam på ev "die-off"-reaktion ( dvs symtom pga att svampen dör i kroppen och ger gifter/slaggprodukter som gör att man kan känna av konstiga symtom i kroppen).

När det gäller kostförändringar går dessa ut på att minska snabba kolhydrater och "svälta ut svampen".

En väl utarbetad matplan "Anticandida food plan" från IFM finner du nedanbottom of page