top of page
  • Cecilia *Cilla* Wernekinck

Klimakteriet och styrketräning

I samband med en utbildning om styrketräningens hälsoeffekter skrev jag ihop denna korta skrift;Klimakteriet och styrketräning-litteraturseminarium
.pdf
Download PDF • 227KB

Frågan är i ovanstående sammanställning var alltså om klimakteriesymtom kunde minska av styrketräning, inte om styrketräning är bra i klimakteriet...


Sammanfattningsvis fann jag enbart några få studier i ämnet, men de som finns talar för att styrketräning ger både färre "klassiska" klimakteriesymtom, men även andra hälsoeffekter.

Sammanfattningsvis har man sett både färre vallningar, ökad bentäthet, minskad muskelmassa, positiv effekt på fördelningen av fett/kroppsmassa/vikt, förbättrad lipidprofil i blodet, bättre kroppsbalans och ökad livskvalitet.


Min sammanfattning har ingen intention att vara en heltäckande inventering av det vetenskapliga läget i detta ämne, utan bara en liten inblick.


När det gäller styrketräning kan det räcka att till att börja med träna med sin egen vikt, även om hantlar, kettlebells etc ofta används.


Det viktiga är också att anpassa träningen efter den egna situationen!


Detta är extremt viktigt!


Om styrketräningen ger kraftig trötthet/utmattning strax efteråt, eller dagen efteråt - lyssna på kroppen och vila, eller minska träningen.

Är man "frisk" ger träningen bra resultat på sikt, för den som är på väg in i en utmattning/kronisk stress kan det vara rent av kontraproduktivt och förvärra tröttheten eller stressen!


Jag har genom åren träffat många kvinnor, som trott sig kunna träna sig pigga - men fått motsatt resultat och blivit frustrerade när en "gammal" metod inte fungerar i klimakteriet eller i en period av livet då återhämtning/lägre tempo behövs.


För mer info och kunskap hänvisar jag till t ex Monika Björns bok "Stark 50+" ( finns med under länkar och tips) samt andra kunniga träningspersoner IRL och på nätet.コメント


bottom of page