top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Hormoner och energi hos kvinnor

Stephanie Gray är funktionsmedicinare i USA och specialintresserad av hur man kan optimera kroppen, hälsan och energin.

I denna intressanta intervju berättar hon sina erfarenheter kring hormoner, hormonimbalanser och hur dessa påverkar kvinnohälsa och energi.bottom of page