top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Artikel i Tidningen M oktober 2022 om "ovanligare" klimakteriesymtom

Maria Thorshall - journalist som skriver för tidingen M kontaktade mig under sommaren 2022 då läsarna hade önskemål om få veta mer om symtom som inte anses som "klassiska" och om de kan vara kopplade till klimakteriet. Detta utmynnade i denna artikel som bland annat berör hjärndimma, migrän, värk mm.Comments


bottom of page