top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

PMS

PMS är en förkortning för Pre Menstrual Syndrome - d v s symtom som kommer perioden före mens.

Premenstruellt syndrom (PMS) kan omfatta ett flertal olika symtom, inkluderande humörsvängningar, bröstömhet, "food cravings"- dvs sug efter viss föda, trötthet, irritabilitet, nedstämdhet och depressiva symtom.

Det verkar vara upp mot 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder som känner av någon typ av PMS symtom.

Dessa symtom följer alltså menscykeln och många har alltså någon form av återkommande fysiska eller mentala symtom premenstruellt, PMS.

Besvären brukar komma tidigast från ägglossning och släppa inom något/några dygn när blödningen/mensen kommer.


Här kommer ännu en lista på symtom:


Psykiska symtom: Irritabilitet, ilska, uttalade humörsvängningar, gråtmildhet, trötthet, koncentrationssvårigheter, brist på energi, aptitförändringar, tröstätande, sötsug, sömnsvårigheter, nedstämdhet, oro.

Kroppsliga symtom: Svullnadskänsla och viktökning under tiden efter ägglossningen, ömhet i brösten och bröstspänning, huvudvärk, ledvärk, mensvärk liknande krampsmärtor.


En del kvinnor har dock uttalade psykiska symtom som medför en påtaglig negativ inverkan på det dagliga livet och kallas då PMDS och drabbar ca 3–5 procent av kvinnor i fertil ålder.

Nedanstående är kopierat från Expertrådet i Stockholm;


"Riktlinjer vid premenstruell dysforisk störning, PMDS


Kardinalsymtomen är:

  • irritabilitet

  • nedstämdhet

  • oro/ångest

  • affektlabilitet.

Andra symtom kan vara minskat intresse för dagliga aktiviteter, koncentrationssvårigheter, brist på energi, ökad aptit, kontrollförlust, trötthet och olika fysiska symtom som bröstspänning, svullnad, huvudvärk, ledvärk och viktuppgång. Symtomen är cykliska och debuterar 1–2 veckor före mens för att sedan successivt försvinna när menstruationen kommer. Antal dagar med svåra symtom varierar mellan individer.

För att tillståndet ska kallas för PMDS krävs att symtomen har en påtaglig inverkan på arbete, skola, sociala aktiviteter och relationer. Symtomen får heller inte bero på andra psykiatriska tillstånd som depression, panikattacker eller personlighetsstörning, men samsjuklighet förekommer."


Det enklaste sättet, som också är diagnostiskt/ger diagnosen, är att kartlägga menscykeln och även göra noteringar dagligen kring symtom.


Många feldiagnosticerar PMS och får behandling för nedstämdhet/"psykisk" sjukdom.

Jag har mött ett flertal kvinnor där det dröjt år innan det blivit uppenbart att de har cykliska besvär.


Det finns ett flertal sätt att hjälpa och stötta hormonsystemen för att minska PMS, men för vissa behövs ändå någon typ av medicinsk behandling.


Det verkar vara mer frekvent/mer symtom med PMS när kvinnor går in den perimenopausala åldern ( från 40 år och till menopaus) då hormonerna svänger mer till följd av sämre gulkroppsfunktion efter ägglossning.


Det som enkelt går att pröva är nedanstående:


Funktionsmedicinsk rekommenderar man utomlands att avstå från kaffe och "allt vitt"- dvs socker, mjöl och (vete) mjöl - vissa mår bättre genom att göra detta - den vetenskaplig grunden ( forskningen) anses kontroversiell i Sverige, men jag har haft några patienter som minskad PMS av ovanstående. Om man avstår från ovanstående kan man minska blodsockersvängningar och faktorer som "triggar" nervsystemet och hormonerna.

Under PMS-perioden känner många av sockersug och ovanstående är ett sätt att stabilisera blodsockret.


Nilla Gunnarsson - Nillas Kitchen https://nillaskitchen.com/ är kostrådgivare och har specialiserat sig för kost för bättre hälsa och bättre hormonell balans.


Här är Nillas tips kring kost och PMS;Funktionsmedicinskt brukar man även prata om "self-care" dvs vara snäll mot sig själv under dessa dagar och vårda sig själv lite extra under denna period.


Alternativa behandling verkar även inkludera akupunktur ( även om få studier ännu är gjorda-men den kliniska erfarenheten är stor).


Normalt är SSRI-antidepressiva första hands val som behandling inom skolmedicinen, vissa kvinnor är idag dock tveksamma till denna behandling pga biverkningar och önskar helst hitta andra metoder för att må bra.

Många får givetvis bra effekt av denna behandling och det är ett fåtal som får biverkningar!

Det finns givetvis ett flertal andra evidensbaserade metoder att använda för behandling!


Om du tror dig ha PMS - kartlägg besvären/symtomen i en kalender ( och notera samtidigt blödningsmönstret) under minst 2 månader och se sedan vad som går att göra med livsstils faktorer.


Om detta inte hjälper fullt ut - sök hjälp hos mig eller någon annan kunnig person!


Jag har stor erfarenhet av att möta och hjälpa kvinnor med PMS/PMDS, så kontakta mig gärna via kontaktformuläret om du önskar personlig rådgivning och behandling.


Comentários


bottom of page