top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Tarmhälsa

"Du är vad du äter" säger ett gammalt sägesätt. Om du äter skräpmat-vad är du då ?....:-)


Hippokrates levde på 400-talet och anses vara "läkekonstens fader" och han hävdade "att all sjukdom börjar i tarmen".

Detta påstående har i tidigare generationer varit självklart, men det har på många sätt negligerats och förbisetts. Under min studietid på 80-talet som läkarstudent var det definitivt inget som lärdes ut...

På senare år har forskningen kring tarm och dess fantastiska värld blivit alltmer framträdande och "i ropet".

Mikrobiom är ett begrepp som blir allt viktigare och det är samma sak som en "biotop" i naturen.

Ordet mikrobiom används för att beskriva alla mikroorganismer i en viss miljö. Det kan också användas för att beskriva den sammanlagda arvsmassan hos alla mikroorganismer i en viss miljö. Mikrobiom finns överallt, till exempel i och på människokroppen, på växter, i marken och i haven.

Olika områden i vår kropp har olika "invånare".

I tarmen finns en rik flora på diverse mikroorganismer/bakterier som hjälper och lever tillsammans med oss. Den sammanlagda massan av dessa är ca 2 - 4 kg och sammanlagda DNA:t hos dessa överstiger individens egna DNA.

Sammansättningen av tarmfloran varierar över tid och grundläggs redan vid födelsen ( vid vaginal förlossning och baseras på föräldrarnas tarmflora ) och hjälps upp/främjas av amning.

Om det blir rubbningar/dysbios i tarmfloran kan detta påverka individen på många sätt.

Om balansen och de rätta tarmbakterierna inte finns eller inte fungerar bra i tarmen kan detta leda till diverse sjukdomar och tillstånd. Tarmfloran kan också rubbas av infektioner ( virus/bakterier/parasiter) och av miljögifter, föda, dålig kost, stress mm.

Det är inte bara tarmfloran som är viktig, utan också att tarmens celler fungerar bra och att det inte finns några skador på epitelet ( dvs "tarmcellslinjen").

Tarmcellerna bildas nya ca var 3:e dag och det finns alltså en stor potential till läkning i tarmen.

Det är via tarmen vi tar upp alla näringsämnen och vad vi äter har alltså betydelse.

Det är ett väldigt intrikat system som hjälper oss att bryta ner alla födans beståndsdelar i olika steg och på olika nivåer i magtarmkanalen och sedan ta upp dessa. Vi tarmen utsöndrar vi även nedbrytningsprodukter från kroppen ( via lever/gallvägar).

Det är ca 1 miljonceller/minut som dör normalt och som kroppen bryter ner och ersätter!


Försök därför äta så "ren" mat som möjligt, dvs mat lagad från grunden och med bra råvaror.


Det är individuellt vilken kost som passar varje individ bäst.


Det positiva är att att det går att hjälpa kroppen till bättre hälsa genom att främja tarmens mikrovärld.


Lyssna gärna på nedanstående intervju som är väldigt intressant ( och skrämmande) med Dr Natashia Campbell-McBride som har haft bra resultat med metoden GAPS-diet som hon utvecklat ( dessa böcker finns även med under boktips och länkar).Vill man göra funktionsmedicinska tester för ta reda på hur tarmfloran ser ut erbjuds detta vi ett flertal företag.

Jag har bl a samarbete med Nordic Labs.

I länken nedan kan du läsa mer
Comments


bottom of page