top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

LångtidsCovid

Dr Mark Hyman intervjuar Dr Willian som forskar på långtidsCovid.

Tyvärr verkar detta tillstånd betydligt vanligare än vad som först varit känt. Enldet gr Dr Li kan det vara upp till 50 miljoner människor kommer som drabbas av detta. En utmaning på individnigå, i samhället och för vården.


”There’s still so much we have to learn about COVID and addressing long-haulers syndrome. Dr. Li’s research provides a better understanding of what we’re dealing with and why integrative therapies could be so beneficial to address multiple systems at once.”

I intervjun diskuteras vad som händer i kroppen, vad man kan göra för att bli bättre, erfarenheter och tankar kring vaccin mm.

Intervjun är från 19 maj 2021bottom of page