top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Kroniskt trötthetsyndrom/ME/fibromyalgi

Cort Johnson är amerikan och driver företaget "Health Rising" och han har vigt sitt liv åt att förstå, samla senaste kunskapen/forskningen kring kroniskt trötthetsyndrom, ME och fibromyalgi och hjälpa människor med dessa tillstånd.

Dessa tillstånd skapar mycket lidande och många blir långtidssjukskrivna, sjukpensionärer mm och har dålig livskvalitet.

Det är fortfarande mycket som är okänt kring grundorsakerna och hur man ska bli frisk/bättre.

I detta intressanta program intervjuar Ari Witten Cort Johnson
Comments


bottom of page