top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Grundläggande tankar bakom funktionsmedicin


​Genom att flytta den traditionella sjukdomscentrerade fokuseringen till en mer patient/klientcentrering och engagera patienten/klienten tillsammans med ”funktionsmedicinaren” skapas en gemensam bra terapeutisk grund och en ”allians”. Hela människan ses – ”holistiskt” – och inte enbart enskilda symtom.


Tillsammans spenderas tid med patienten/klienten för en gemensam gedigen genomgång, där funktionsmedicinaren lyssnar på patientens/klientens historia och besvär, och kopplar ihop detta med genetik, miljö och livstil. Det är som att lägga ett pussel- se mönster – och sedan göra upp en plan som kan vara hjälpsamt framöver och sedan följa upp denna.

Grundorsaker och bidragande faktorer till olika typer av problematik kan hitta ofta i tarmen och kan ofta också vara stressrelaterade (både fysisk och mental stress). Man kan hitta näringsbrister, inflammation, obalans i mag-och tarmflora (sk dysbios), allergier, intoleranser (t ex födoämnen såsom gluten och laktos, parfymer mm), giftbelastning, stress (fysisk/psykisk), jäst/svampöverväxt, infektioner i form av virus, bakterier och parasiter, samt även olika livsstilsrelaterade faktorer. Dessa obalanser kan tex belasta immunsystemet, nervsystemet, bidra till hormonobalanser, mag- och tarmproblem eller orsaka kronisk stress och trötthet.


Det är ett systembiologiskt tänkande där de erfarna kollegorna i USA brukar man uttrycka det som ”anything can cause everything”. Funktionsmedicinens målsättning är att balansera de olika kroppssystemen och hur de påverkar varandra. Det kan tex innebära att minska stress, ändra livsstil och göra kostjusteringar, förbättra matsmältningen och upptagningsförmågan av näringsämnen, stötta kroppens avgiftningsförmåga, balansera hormoner och signalsubstanser, minska inflammation och stärka immunsystemet.

Det är en utpräglad individcentrat och individbaserad sätt att stötta till läkning och välmående. Det kräver ett bra samarbete, förtroende och det bygger på att patienten/klienten själv är motiverad, införstådd med att det krävs egen insats och att det kan ta tid (ofta 6-12 månader innan man uppnår önskad effekt).

Det är en utveckling av den vanliga medicinska sättet att arbeta och Funktionsmedicin ligger i tiden – och är framtiden.

Kost och näring är grunden inom funktionsmedicin. Maten är våra byggstenar och ger allt vi behöver för att kroppen ska fundera t ex få energi, kunna tänka, röra oss, skydda oss mot angrepp av mikroorganismer/sol/gifter/, skaffa avkomma, reparera skador osv. Kroppen är uppbyggd av celler och vi får hjälp av bakterier i t ex tarm att utvinna näring, ha ett fungerande immunsystem, bilda olika hormoner mm mm.

Inom funktionsmedicinen går man tillbaka till den individuella biokemin, verkningsmekanismerna i celler, samspel i kroppen mellan olika hormonsystem mm mm, dvs roten, men i praktiken kan det utmynna i t ex göra vissa koständringar, stötta med kosttillskott i kombination med att minska stress, vilket gör att hormonsystemen fungera bra igen.

Det finns mycket forskning och positiva resultat i rapporter från olika delområden av funktionsmedicin. Journal of American Medical Association—JAMA Network Open, har publicerat en retrospektiv kohortstudie av funktionsmedicinsmodellen från the Center for Functional Medicine, Cleveland Clinic. I denna studie hade funktionsmedicin behandlade patienter signifikant större förbättringar i rapporterad livskvalitet efter 6 månader, jämfört med relevant kontrollgrupp, resultaten var också mer stabila över längre tid. Detta är ett intressant resultat, även om detta är den första heltäckande studien.
Comments


bottom of page