top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Funktionsmedicinska trädet

Funktionsmedicin är systembiologi - liksom ett träd har rötter har sjukdomar och olika kroppsliga tillstånd en rotorsak, men oftast ser vi bara kronan eller symptomen. I funktionsmedicin går man till grunden och hittar rotorsaker.
コメント


bottom of page