top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Amning-artikel kring mjölkstockning mm år 2000

Jag hittade denna sammanställning och artikel som jag skrev om Amningsmottagningens erfarenheter på Kvinnokliniken SÖS år 2000 ( efter 7 års erfarenhet).

Det är en bra genomgång av de vanligaste amningsrelaterade besvären och hur man kan få en bättre amningstekning.

Statistiken kring de vanligaste besvären kring amning och hur detta hanterades på mottagningen finns med.

Gissar att det inte är så mycket som ändrat sig kring råd och teknik (möjligen kring eventuell läkemedelsbehandling), men jag är inte uppdaterad på detta i dagsläget.Comments


bottom of page