top of page
  • Writer's pictureOmniGyn

Östrogenets förebyggande effekter på underlivet hos Kvinnor 50 +

I en videoinspelad föreläsning för allmänläkare och sjuksköterskor/barnmorskor går jag igenom varför det är av värde att erbjuda alla kvinnor 50 + behandling med lokalt östrogen i underlivet.

Materialet har sammanställts av mig och presenterades i april 2022 tillsammans med Campus Pharma. Är du vårdpersonal kan du kontakta företaget och be att få en länk.

Jag kommer lägga in föreläsningen här så småningom också.

Se även blogginlägg "Sköra slemhinnor efter menopaus" kring vilka preparat som finns att hitta på apotek.Comments


bottom of page